sinds 1829

Het koor Concerten Historie Steun ons koor Informatie
Omhoog

Historisch concert rond Willem Kes
op 7 oktober 2017 aanvang 16.00 uur

Op zaterdag 7 oktober zal in de Grote Kerk te Dordrecht een historisch concert gegeven worden.

Toonkunstkoor Dordrecht e.o. zal, in samenwerking met De Orchest-Vereeniging en het Ophelia Trio een benefietconcert in herinnering brengen dat 134 jaar geleden werd gegeven op initiatief van Willem Kes. Ook verlenen de sopraan Marjoleine Schaap en organist Cor Ardesch hun medewerking.

Aanleiding voor een reprise van dit benefietconcert in 1883 is de presentatie van de biografie van Willem Kes, geschreven door Rob Landman.  Het eerste exemplaar zal tijdens het concert in ontvangst worden genomen door de algemeen directeur van het Concertgebouworkest, Jan Raes.

Willem Kes was dirigent van Toonkunstkoor Dordrecht e.o. van 1879 tot 1888. Tevens was hij oprichter en de eerste dirigent van de Orchest Vereeniging te Dordrecht. In 1888 werd Kes aangesteld om het Concertgebouworkest, dat toen net was opgericht, te vormen en te  dirigeren. Hij bleef zeven jaar aan dit orkest verbonden.

In 1883 vonden vele vissers -onder andere uit de omgeving van Dordrecht- de dood in een zware voorjaarsstorm. Om de weduwen en de wezen te steunen werd een steunfonds opgericht, uit het hele land kwamen bijdragen binnen. Een maand na de storm werd het benefietconcert in Dordrecht gegeven.  De opbrengst bedroeg circa 1100 gulden, wat volledig ten goede kwam van het steunfonds.

Op 7 oktober zullen onder andere worden uitgevoerd:

Ter afsluiting van het programma wordt de biografie van Willem Kes aangeboden aan de heer Jan Raes, directeur van het Concertgebouworkest.

Locatie: Grote Kerk, Lange Gelderse kade 2, Dordrecht
Aanvang concert: 16.00 uur,  deuren open: 15.30 uur
Voor het verkrijgen van toegangskaarten klikt u
hier.